Banderes internacionals

RELACIONES INTERNACIONALES

El Tribunal de Cuentas es miembro de varias Organizaciones internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores, como EUROSAI, INTOSAI y OLACEFS. Ejerce la Secretaría permanente de EUROSAI desde su constitución. Además, mantiene relaciones con el Tribunal de Cuentas Europeo y participa en la auditoría de diversos Organismos internacionales.

VER REL. INTER
Façana principal

RELACIONS INSTITUCIONALS

El Tribunal de Comptes manté relacions de coordinació i col·laboració amb els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes, mitjançant l'establiment de criteris i tècniques comuns de fiscalització i la realització d'actuacions que garanteixin la major eficàcia dels resultats i evitin la duplicitat en les actuacions fiscalitzadores.

VEURE REL. INSTIT