Presentació

PRESENTACIÓ

El Tribunal de Comptes és un òrgan de control extern reconegut a la Constitució Espanyola que es configura com el suprem òrgan fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic, sense perjudici de la seva funció jurisdiccional encaminada a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què incorrin els qui tinguin al seu càrrec el maneig de fons públics.

LLEGIR MÉS
Placa identificativa del Tribunal de Cuentas

RESOLUCIONES OFICIALES

El Tribunal de Cuentas, para el ejercicio de las funciones que tiene legalmente atribuidas, adopta disposiciones que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Acceda a las Resoluciones y otros documentos oficiales del Tribunal de Cuentas (Instrucciones sobre remisión de información de contratación pública, Plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas, etc.) 

VER RESOLUCIONES
Isabel II

HISTÒRIA

Tot i que els antecedents del Tribunal es remunten a l’Edat Mitjana, no és fins el segle XIX quan es configura com a òrgan de control extern. En l’actualitat li correspon fiscalitzar l’activitat econòmic-financera (economicofinancera) del sector públic i la comptabilitat dels partits polítics i enjudiciar la responsabilitat comptable  d’els  qui gestionen fons públics.

LLEGIR HISTÒRIA
Detall Sala de Justícia

RÈGIM JURÍDIC I ECONÒMIC

La seva regulació es troba continguda en la Constitució Espanyola, en la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes de 1982 i en la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes de 1988, a més d'en altres lleis específiques. És un òrgan que depèn directament de les Corts Generals i el pressupost de les quals s'integra als Pressupostos Generals de l'Estat.

VEURE RÈGIM
Mapa de situació de les Seus

SEUS

El Tribunal de Comptes disposa de dues seus per a l’exercici de les seves funcions. L’edifici que constitueix la seva seu principal es troba al carrer Fuencarral, 81, de Madrid. A més, disposa d’una altra seu al carrer Padre Damián, 19, de Madrid.

VEURE SEUS